Πρώτη Συνάντηση Εταίρων

Πρώτη Συνάντηση Έργου

Εναρκτήρια Συνάντηση

Ημερομηνία : 14 Δεκεμβρίου 2020

Τηλεδιάσκεψη

Η Εναρκτήρια Συνάντηση για το πρόγραμμα Erasmus+ MENTORme διεξήχθη με τηλεδιάσκεψη υπο των ταξιδιωτικών περιορισμών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης, οι εταίροι παρουσίασαν τον οργανισμό τους, εξέφρασαν την θέση, τους σκοπούς και τους στόχους για το σχέδιο. Μια εποικοδομητική συζήτηση αναπτύχθηκε για τα επόμενα βήματα και τις προθεσμίες και όλοι μοιράστηκαν πολύτιμα σχόλια και διευκρινίσεις σχετικά με ερωτήσεις και παρανοήσεις πριν καταλήξουν σε κοινές αποφάσεις, διαδικασίες και σχέδια για το μέλλον.

Τηλεδιάσκεψη

Τηλεδιάσκεψη

Ημερ: 3 Μαρτίου 2021

Η κύρια συζήτηση αυτής της συνάντησης ήταν η ολοκλήρωση των δύο κύριων εργασιών, των εθνικών εκθέσεων και της αξιολόγησής τους από ομότιμους εταίρους. Οι εταίροι περιέγραψαν την τρέχουσα κατάσταση των ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες στις χώρες τους και στη συνέχεια, ήταν υπεύθυνοι να διαβάσουν τις υπόλοιπες εθνικές εκθέσεις και να υποβάλουν τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους. Στη συνάντηση, οι εταίροι μοιράστηκαν τα κύρια σημεία τους τόσο για τις εθνικές τους εκθέσεις όσο και για τις υπόλοιπες. Όλοι τους περιέγραψαν την εργασία αυτή ως ανοιχτή και χρήσιμη όχι μόνο για το έργο αυτό, αλλά και για άλλα έργα, καθώς και για την καλύτερη κατανόηση της κατάστασης αυτών των ανθρώπων σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Τηλεδιάσκεψη

Τηλεδιάσκεψη

Ημερ: 27 Απριλίου 2021

Στη συνάντηση αυτή, οι εταίροι συζήτησαν για την πρόοδο του έργου και εξέφρασαν τις απόψεις τους σχετικά με το Εγχειρίδιο MENTORme. Όπως είχε προγραμματιστεί, οι εταίροι αναφέρθηκαν στη διάδοση και τη διασφάλιση της ποιότητας και συζήτησαν τα κύρια ζητήματα που αφορούν αυτά τα δύο σημαντικά σημεία. Τα επόμενα βήματα αποφασίστηκαν με βάση νέες προθεσμίες και καθήκοντα.

Τηλεδιάσκεψη

Τηλεδιάσκεψη

Ημερ: 23 Ιουνίου 2021

Στις 23 Ιουνίου, οι εταίροι πραγματοποίησαν την επόμενη διαδικτυακή συνάντηση του έργου MENTORme, όπου συζήτησαν την πρόοδο των εργασιών του πρώτου διανοητικού αποτελέσματος και τις επερχόμενες εργασίες που πρέπει να γίνουν. Επίσης, παρουσιάστηκε το σχέδιο δράσης για το δεύτερο διανοητικό αποτέλεσμα, θέματα που σχετίζονται με τη διάδοση του έργου και οικονομικά ζητήματα.

Τηλεδιάσκεψη

Τηλεδιάσκεψη

Ημερ: 10 Σεπτεμβρίου 2021

Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικτυακής συνάντησης, οι εταίροι συνόψισαν την πρόοδο των εργασιών για τα αποτελέσματα 2 και 3. Πιο συγκεκριμένα, συζήτησαν τη διαδικασία ανάπτυξης ενός πλαισίου ικανοτήτων για τους φοιτητές Τριτοβάθμειας Εκπαίδευσης και είχαν την ευκαιρία να δουν το σχέδιο της εφαρμογής MENTORme.