ΤΕΤΑΡΤΗ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Ημερ: 23 Φεβρουαρίου 2023

The final transnational project meeting of the MENTORme project was organized on the 23rd of February 2023 in Nicosia, Cyprus. The meeting was well organised and all partners shared their updates in regards to the pending tasks, which were the organisation of the pilot testings with HE academics, mentors and mentees. Some questions were clarified in regards to the final conference of the next day but no major issues were risen. The date of the last online meeting of the project was set for March and all partners shared their satisfaction with this project’s work and collaboration.

Τηλεδιάσκεψη

Τηλεδιάσκεψη

Ημερ: 22 Μαρτίου 2023

Αυτή ήταν η τελευταία διαδικτυακή συνάντηση του προγράμματος! Οι εταίροι συζήτησαν τα τελευταία ζητήματα πριν από το τέλος του έργου (σχετικά με το IO5) και καθόρισαν τις τελευταίες προθεσμίες και εργασίες. Παρουσίασαν επίσης την πρόοδό τους όσον αφορά τις πιλοτικές δοκιμαστικές συνεδρίες και την υποβολή εκθέσεων, καθώς και τις εκδηλώσεις πολλαπλών παραγόντων. Τέλος, μοιράστηκαν την ευγνωμοσύνη και την ικανοποίησή τους για το έργο καθώς και για τη συνεργασία της κοινοπραξίας και ευχήθηκαν να συνεργαστούν ξανά σύντομα!