Πνευματικό Παραδοτέο 2 - Εκπαιδευτικό πακέτο για την αναγνώριση πνευματικών καθοδηγητών

Περιγραφή ΙΟ2

Αυτό το πνευματικό παραδοτέο περιέχει διάφορα σημαντικά αποτελέσματα για τους φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πρώτα απ΄όλα, το Πλαίσιο Δεξιοτήτων θα αναπτυχθεί και θα προσφέρει όλη τη διδασκαλία και την κατάρτιση για την απόκτηση των απαραίτητων βασικών δεξιοτήτων. Στη συνέχεια, οι εταίροι θα έχουν την ευθύνη να δημιουργήσουν το Πρόγραμμα Κατάρτισης για Κοινωνική δέσμευση (Civic Engagement Training Programme) με οδηγίες για το πως θα γίνει κάποιος πνευματικός καθοδηγητής ( σύμβουλος) και για το ποια προσέγγιση μάθησης πρέπει να χρησιμοποιηθεί.

Οι βασικές ικανότητες που θα αναπτύξουν οι φοιτητές για να γίνουν Μέντορες είναι:

  • Πολυγλωσσική δεξιότητα
  • Προσωπική, κοινωνική και μαθησιακή δεξιότητα
  • Δεξιότητα του πολίτη
  • Δεξιότητα πολιτισμικής συνείδησης και έκφρασης

 Χάρη στη διασυνοριακή αναγνώριση του προγράμματος κατάρτισης, αυτό το πακέτο θα χρησιμοποιηθεί εύκολα σε άλλες χώρες της ΕΕ χωρίς επιπλέον κόστος. Επίσης, θα είναι ως κίνητρο για τους μαθητές να συμμετάσχουν σε αυτό το πρόγραμμα και θα είναι σημαντικό για τη βιωσιμότητα του έργου. Το υλικό αυτού του πακέτου θα είναι εξαιρετικά χρήσιμο όχι μόνο για τα πανεπιστήμια αλλά και για άλλα εκπαιδευτικά κέντρα ενηλίκων και οργανισμούς που ασχολούνται με την ανάπτυξη και την κατάρτιση δεξιοτήτων.

IO2 -Α1 Πλαίσιο ικανοτήτων για φοιτητές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

English Version

Greek Version

Polish Version

Spanish Version

German Version

ΙΟ2-Α2 Μαθησιακές προσεγγίσεις

English Version

Greek Version

Spanish Version

Polish Version

German Version

ΙΟ2-Α2 Διδακτικές κατευθυντήριες γραμμές

English Version

Greek Version

Polish Version

Spanish Version

German Version

IO2-A3 MENTORme Guidelines Certification

Guidelines-Certification

certificate till 2027