Πνευματικό Παραδοτέο 3 - Η διαδικτυακή πλατφόρμα MENTORme και την εφαρμογή για κινητές συσκευές.

Περιγραφή ΙΟ3

Το τρίτο πνευματικό παραδοτέο συνδέεται με την ψηφιακή πτυχή αυτού του προγράμματος. Κατά τη διάρκεια του ΙΟ3, θα αναπτυχθούν 4 κύρια αποτελέσματα και θα ακολουθηθεί ολόκληρη η διαδικασία για την παροχή διαδικτυακής υποστήριξης σε ευάλωτες ομάδες. Αυτή η διαδικτυακή βοήθεια είναι ένα σημαντικό στοιχείο στις μέρες μας διότι η πανδημία έχει επηρεάσει τη ζωή των πολιτών σε όλο τον κόσμο.
Το πρώτο ψηφιακό προϊόν που θα αναπτυχθεί είναι η διαδραστική πλατφόρμα του προγράμματος. Θα περιλαμβάνει:

  • Ένα εργαλείο χαρτογράφησης με τις καλύτερες πρακτικές κάθε χώρας εταίρου που μαζεύτηκαν κατά τη διάρκεια του ΙΟ1.
  • Το Εκπαιδευτικό Πακέτο που δημιουργήθηκε στο ΙΟ2 (μαθησιακή διαδικασία μέσα από τις σύγχρονες τεχνολογίες).
  • Ένα μέρος όπου φοιτητές, ακαδημαϊκοί, επαγγελματίες, εθελοντές κ.λ.π. θα συμμετάσχουν στην ανταλλαγή καλών πρακτικών, ιδεών καθώς και υλικού ( εικονική κοινότητα στον Παγκόσμιο Ιστό).
  • Μια διαδικτυακή βιβλιοθήκη με επιπλέον εργαλεία και πόρους με επιλογές φιλτραρίσματος σύμφωνα με την ομάδα στόχος και το θέμα (ηλεκτρονική βιβλιοθήκη).
  • To σύστημα Open Badges για την αξιολόγηση και επικύρωση των βασικών κοινωνικών δεξιοτήτων των φοιτητών προκειμένου να γίνουν μέντορες (ηλεκτρονικό εργαλείο).

Επιπλέον, μια διαδραστική πύλη που θα χρησιμοποιηθεί και ως εφαρμογή για smartphones, θα υποστηρίξει την εφαρμογή, τη διαχείριση, την επικοινωνία και την παρακολούθηση του προγράμματος, καθώς και τη δημιουργία ενός δικτύου μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων. Θα εξασφαλίσει την συνδεσιμότητα φορέων, μεντόρων και εκπαιδευόμενων.

Κατεβάστε την εφαρμογή για κινητά:

Apple AppStore: https://apps.apple.com/app/mentorme/id1631526529

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.inspire.mentorme.mentormeapp

Ελέγξτε τη διαδικτυακή πύλη MENTORme: https://academy.mentorme-programme.eu/

Ελέγξτε το βίντεο της πλατφόρμας the MENTORme: https://www.youtube.com/watch?v=DX75l2Rl1IA