Πνευματικό Παραδοτέο 5 - Οι κοινότητες MENTORme

Περιγραφή ΙΟ5

Το πρώτο προϊόν του ΙΟ5 είναι ένα βιβλίο οδηγιών για την υποστήριξη των ατόμων που ακολουθούν καθοδήγηση από τους εκπαιδευόμενους, τους μέντορες και τους επόπτες που στοχεύει σε μια εισαγωγή όλων των στοιχείων του προγράμματος, των παρεχόμενων υπηρεσιών, των ρόλων τους κ.λπ. Αυτό το πνευματικό παραδοτέο θα ολοκκληρωθεί με την πιλοτική δοκιμή και την ίδρυση των MENTORme κοινοτήτων και την αξιολόγηση του έργου.

Ο οδηγός από το Α έως το Ω για το πρόγραμμα MENTORme

English Version

Greek Version

Polish Version

Spanish Version

German Version

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ελλάδα

Το Active Citizens of Mediterranean στις 3.3.2023 διοργάνωσαν την πιλοτική δραστηριότητα για τους Ακαδημαϊκούς. Στη συνάντηση αυτή παρουσιάστηκε στους 5 Ακαδημαϊκούς το έργο MENTORme, οι στόχοι και οι σκοποί του, προκειμένου να χρησιμοποιήσουν τη γνώση αυτή στις τάξεις τους.

Κύπρος

Το Emphasys Centre και το UCLan Cyprus διοργάνωσαν μια τρίωρη εκδήλωση (στις 26 Ιανουαρίου 2023) κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσίασαν στους ακαδημαϊκούς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το έργο MENTORme, τους σκοπούς και τους στόχους του, τα ψηφιακά εργαλεία του και τον πιθανό αντίκτυπο που μπορεί να έχει το έργο σε αυτούς και τους φοιτητές τους. Λόγω του προγράμματός τους, οι ακαδημαϊκοί ενθαρρύνθηκαν να περιηγηθούν στην πλατφόρμα στον δικό τους χρόνο και να επανέλθουν με σχόλια ή προτάσεις.

Πολωνία

Στις 12 Φεβρουαρίου 2023 διεξήχθη συνάντηση κατάρτισης για τους καθηγητές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Καθηγητές από το Πανεπιστήμιο Κοινωνικών Επιστημών συναντήθηκαν με εμπειρογνώμονες του προγράμματος MENTORme για να συζητήσουν τις βασικές ικανότητες στη διαδικασία καθοδήγησης. Μοιράστηκαν επίσης τις εμπειρίες τους και βρήκαν ορισμένους τρόπους για να υποστηρίξουν τους φοιτητές στην ανάπτυξη αυτών των ικανοτήτων. Η εκπαίδευση διεξήχθη διαδικτυακά.

Ισπανία

Το Πανεπιστήμιο του Valladolid έχει πραγματοποιήσει διαδικτυακή εκπαίδευση για το διδακτικό προσωπικό ώστε να γίνουν επόπτες των φοιτητών που εκπαιδεύονται ως μέντορες. Οκτώ άτομα συμμετείχαν στο διαδικτυακό μάθημα που πραγματοποιήθηκε από τις 27 Φεβρουαρίου έως τις 3 Μαρτίου 2023. Θεωρούν ότι το μάθημα αυτό είναι μια πολύ καλή ευκαιρία κατάρτισης για τους φοιτητές.

ΣΕΙΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Ελλάδα

Το Active Citizens of Mediterranean διοργάνωσε τη δραστηριότητα για τους φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις 6 Μαρτίου. Το μάθημα προετοιμάστηκε και παρουσιάστηκε για τους φοιτητές (Ψυχολογία, Παιδαγωγική, Οικονομικά). Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να αναβαθμίσουν τις προσωπικές τους δεξιότητες και να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις σχετικά με το mentoring.

Κύπρος

Το Emphasys Centre και το UCLan Cyprus διοργάνωσαν εκδήλωση στις 8 Φεβρουαρίου 2023, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσίασαν στους φοιτητές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης το έργο MENTORme, τους σκοπούς και τους στόχους του, τα ψηφιακά εργαλεία του και τον πιθανό αντίκτυπο που μπορεί να έχει το έργο σε αυτούς. Κάθε μία από τις ικανότητες που πρέπει να αναπτυχθούν προκειμένου να γίνουν κατάλληλοι μέντορες διδάχθηκε μέσα από διάφορες δραστηριότητες και συζητήσεις με την ενεργό συμμετοχή όλων των φοιτητών.

Πολωνία

Το μάθημα καθοδήγησης για φοιτητές στην Πολωνία διεξήχθη δια ζώσης στις 5 και 18 Φεβρουαρίου από κοινού από την SAN και το SIR. Το μάθημα οργανώθηκε με τη μορφή εργαστηρίων για φοιτητές ψυχολογίας και παιδαγωγικής. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία όχι μόνο να γνωρίσουν περισσότερα για το έργο, την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης και την ίδια την ιδέα του mentoring, αλλά και να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους σε τέσσερις βασικές ικανότητες.

Ισπανία

Δέκα φοιτητές από το Πανεπιστήμιο του Βαγιαδολίδ συμμετείχαν στη διαδικτυακή εκπαίδευση για να γίνουν μέντορες στις 10 Μαρτίου 2023. Η εκπαίδευση αυτή διεξήχθη διαδικτυακά για να μπορέσουν να συμμετάσχουν σε αυτήν φοιτητές από άλλες πόλεις. Ο βαθμός ικανοποίησης ήταν πολύ καλός.

InfoDAY για μαθητευόμενους

 

Ελλάδα

Το Active Citizens of Mediterranean διοργάνωσε στις 5 Μαρτίου 2023 την ημέρα ενημέρωσης για τα άτομα με λιγότερες ευκαιρίες. Παρουσιάστηκε το έργο MENTORme, τα εργαλεία, οι στόχοι και τα αποτελέσματά του. Όλοι οι συμμετέχοντες πήραν το μήνυμα ότι όλοι μπορούν να βοηθήσουν άλλους ανθρώπους που έχουν ανάγκη.

Κύπρος

Το Emphasys Centre και το UCLan Cyprus διοργάνωσαν ένα δίωρο Info Day στις 9 Φεβρουαρίου, κατά τη διάρκεια του οποίου παρουσίασαν στα άτομα με λιγότερες ευκαιρίες το έργο MENTORme, τους σκοπούς και τους στόχους του, τα ψηφιακά εργαλεία του και τον πιθανό αντίκτυπο που μπορεί να έχει το έργο σε αυτούς και τις ζωές τους.

Πολωνία

Στις 17 Μαρτίου το SAN και το SIR πραγματοποίησαν ένα διαδικτυακό InfoDay για τους mentees. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να μάθουν περισσότερα για το έργο, την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης, την εφαρμογή για κινητά και την ίδια την ιδέα του mentoring.

Ισπανία

Στις 24 Μαρτίου, 10 νέοι τσιγγάνοι συμμετείχαν σε ενημερωτική συνάντηση για το πρόγραμμα MENTORme. Τους άρεσε να μάθουν τι γίνεται στο πανεπιστήμιο εκτός από τη διδασκαλία και τις δυνατότητες που έχουν να συμμετάσχουν και να γίνουν ακόμη και μέντορες σε αυτό το έργο. Συνειδητοποίησαν ότι οι ίδιοι μπορούν να βοηθήσουν άλλους ανθρώπους.

Evaluation Reports:

IO5. A4 – Evaluation report_ENG_COVER

IO5. A4 – Evaluation report_DE_COVER

IO5. A4 – Evaluation report_GR_COVER

IO5. A4 – Evaluation report_PL_COVER

IO5. A4 – Evaluation report_ES_COVER

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ MENTORME

MENTORme S&E Strategy_final-okl