ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Ημερ: 11-12 Νοεμβρίου 2021

Οι εταίροι είχαν επιτέλους την ευκαιρία να συναντηθούν αυτοπροσώπως για τη δεύτερη διακρατική συνάντηση του έργου στη Θεσσαλονίκη. Οι εταίροι μοιράστηκαν τον ενθουσιασμό τους που βρέθηκαν για πρώτη φορά μαζί, συζήτησαν τις τρέχουσες εργασίες που πρέπει να ολοκληρωθούν και σχεδίασαν τα μελλοντικά τους βήματα όσον αφορά το διδακτικό υλικό που θα αναπτυχθεί σύντομα.

Τηλεδιάσκεψη

Τηλεδιάσκεψη

Ημερ: 17 Δεκεμβρίου 2021

Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης, οι εταίροι πραγματοποίησαν συνάντηση παρακολούθησης του έργου. Στη συνάντηση αυτή συζήτησαν τις εργασίες που αναπτύσσονται και την πρόταση για μελλοντικές εργασίες. Μεταξύ αυτών είναι η δημιουργία μιας κατάρτισης με στόχο την ενίσχυση των πολιτικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των φοιτητών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Τηλεδιάσκεψη

Τηλεδιάσκεψη

Ημερ: 25 Ιανουαρίου 2022

Η πρώτη συνάντηση του έτους διοργανώθηκε τις τελευταίες εβδομάδες του Ιανουαρίου με τους εταίρους να συζητούν κυρίως τις εργασίες που ολοκληρώθηκαν και τα ανοιχτά ζητήματα που παρέμειναν μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων.

Τηλεδιάσκεψη

Τηλεδιάσκεψη

Ημερ: 3 Μαρτίου 2022

Πραγματοποιήθηκε άλλη μια διαδικτυακή συνάντηση της ομάδας έργου MENTORme. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης, οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να επανεξετάσουν τις εργασίες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και να συζητήσουν για τα επόμενα βήματα που θα υλοποιηθούν. Επικεντρώθηκαν κυρίως στο IO2 - Πακέτο καθοδήγησης για την εκπαίδευση και τη διαπίστευση: Ενότητα πολιτικής δέσμευσης για ακαδημαϊκούς και φοιτητές HEIS και IO3 - MENTORme cloud-based portal και mobile app: το εργαλείο πρόσληψης, παρακολούθησης και διαχείρισης. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με τα επόμενα βήματα και δραστηριότητες.

Τηλεδιάσκεψη

Τηλεδιάσκεψη

Ημερ: 29 Απριλίου 2022

Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης, οι εταίροι συζήτησαν το τελικό στάδιο της υλοποίησης του πνευματικού αποτελέσματος 2, το οποίο τους προετοιμάζει για την επερχόμενη κατάρτιση στην Ισπανία τον Ιούνιο του 2022. Οι εταίροι εξέτασαν επίσης την ημερήσια διάταξη για τη συνάντηση διαπίστευσης και όλα τα θέματα που σχετίζονται με αυτήν.