Ομάδες Στόχοι

Ομάδες Στόχοι

Άμεση Ομάδα Στόχου
  • Φοιτητές
Έμμεσες Ομάδες Στόχοι
  • Ακαδημαϊκοί
  • Άτομα με λιγότερες ευκαιρίες