ΤΡΙΤΗ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Ημερ: 16-17 Μαϊου 2022

Η τρίτη διακρατική συνάντηση του έργου MENTORme διοργανώθηκε στις 16 και 17 Μαΐου 2022. Η συνάντηση ήταν υβριδική, με ορισμένους εταίρους να παρευρίσκονται φυσικά (στο Bayreuth της Γερμανίας) και ορισμένους άλλους διαδικτυακά. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, παρουσιάστηκε μια σύντομη επισκόπηση του έργου, ανατρέχοντας σε όσα έχουν γίνει μέχρι σήμερα και στη συνέχεια συζητήθηκαν λεπτομερώς οι ακόλουθες δραστηριότητες προκειμένου να διευκρινιστούν και να επιλυθούν τυχόν αμφιβολίες ή απορίες. Οι εταίροι κατέληξαν σε κοινή συμφωνία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσει το έργο και ολοκλήρωσαν τη συνάντηση με ένα κοινό σχέδιο δράσης.

Τηλεδιάσκεψη

Τηλεδιάσκεψη

Ημερ: 6 Ιουνίου 2022

Η συνάντηση αυτή αποσκοπούσε κυρίως στη συζήτηση των σημαντικότερων ζητημάτων που σχετίζονται με την εκπαίδευση των φοιτητών, η οποία θα γινόταν στην Ισπανία στο τέλος του ίδιου μήνα.