PROJEKT ERASMUS + NA RZECZ

PROMOTING SOCIAL INCLUSION PEOPLE WITH FEWER OPPORTUNITIES THROUGH THE DEVELOPMENT OF MENTORSHIP

MentorME: PROMOTING SOCIAL INCLUSION OF PEOPLE WITH FEWER
OPPORTUNITIES THROUGH THE DEVELOPMENT OF MENTORSHIP
PROGRAMME FOR HES STUDENTS

CELE PROJEKTU

Nawiązanie silnych relacji mentorskich pomiędzy studentami uniwersytetu a grupami osób znajdujących się w trudnej sytuacji.

GRUPA DOCELOWA

Bezpośrednia grupa docelowa:
Studenci szkół wyższych
Pośrednie grupy docelowe:
Nauczyciele akademiccy szkół wyższych
Osoby z mniejszymi szansami

CZAS TRWANIA PROJEKTU

28 miesięcy
01.12.2020 - 31.03.2023

PARTNERZY PROJEKTU

Koordynator - Społeczna Akademia Nauk
Emphasys Centre
Fundacja “Strefa Inspiracji I Rozwoju”
University of Valladolid
University of Central Lancashire – Cyprus
Active Citizens of Mediterranean
Accreditation, Certification and Quality Assurance Institute - ACQUIN

HARMONOGRAM PROJEKTU

Grudzień 2020
TPM1
Pierwsze spotkanie międzynarodowe.

Ze względu na pandemię i ograniczenia w podróżowaniu, spotkanie inauguracyjne projektu MENTORme odbyło się wirtualnie 14 grudnia 2020 roku. Wszyscy partnerzy wzięli w nim udział i zaprezentowali swoje organizacje, podzielili się swoimi poglądami na temat głównych działań, procedur, jak również rezultatów oraz omówili kolejne kroki i terminy. Główny nacisk został nałożony na IO1: Podręcznik MENTORme, który jest początkiem bardzo obiecującego projektu.

Styczeń 2020-Czerwiec 2021
IO1- podręcznik MENTORme
IO1- podręcznik MENTORme

Po zakończeniu TPM1, konsorcjum rozpoczęło intensywną pracę nad działaniami w ramach pierwszego Rezultatu Intelektualnego. Po dostarczeniu informacji zwrotnej na temat szablonu dotyczącego zbierania dobrych praktyk na poziomie krajowym, partnerzy pracują teraz nad wypełnieniem tego szablonu najlepszymi przykładami, jakie mogą znaleźć. Po znalezieniu dobrych praktyk, zostaną opracowane krajowe i porównawcze raporty w celu pokazania aktualnej sytuacji i potrzeb w każdym kraju partnerskim. Następnym działaniem IO1 jest stworzenie Podręcznika MENTORme, w którym wszyscy partnerzy będą pracować razem nad jego rozwojem.

Luty 2021-Wrzesień 2022
IO3- MENTORme PLATFORMA INTERNETOWA I APLIKACJA MOBILNA
IO3- MENTORme PLATFORMA INTERNETOWA I APLIKACJA MOBILNA

Partnerzy rozpoczęli także pracę nad trzecim rezultatem intelektualnym, który zakładał opracowanie aplikacji mobilnej i platformy projektu. Dzieki ciężkiej pracy i współdziałaniu oba narzędzia są gotowe. Ponadto partnerzy zdecydowali o procedurze oceniania i kryteriach, które studenci muszą spełnić, aby otrzymać odznaki MENTORme.

Czerwiec 2021- Czerwiec 2022
IO2- Pakiet mentoringu edukacyjnego i akredytacyjnego
IO2- Pakiet mentoringu edukacyjnego i akredytacyjnego

Po ukończeniu prac nad rezultatem 1, partnerzy rozpoczęli prace nad rezultatem 2 i modułami, służącymi rozwojowi kluczowych kompetencji studentów uczelni wyższych. Moduły te są ukończone i przetłumaczone na wszystkie jezyki partnerskie.

Listopad 2021
TPM2
Drugie Międzynarodowe Spotkanie Projektowe

Partnerzy mieli okazję spotkać się osobiście po raz pierwszy na drugim spotkaniu projektowym w Tesalonikach. Wszystkim udzieliła się radość i podekscytowanie, spowodowane możliwością osobistego spotkania. Partnerzy przedyskutowali bieżące zadania i zaplanowali kolejne kroki realizacji materiałów dukacyjnych, które wkrótce zostaną opracowane.

Maj 2022
TPM3
Trzecie Międzynarodowe Spotkanie Projektowe

Partnerzy zorganizowali trzecie spotkanie projektowe w dniach 16-17 maja 2022.

Spotkanie odbyło się w formie hybrydowej- część partnerów była obecna osobiście w Bayreuth w Niemczech, a część uczestniczyła zdalnie. Zaprezentowane krótkie podsumowanie, a także omówiono kolejne zadania, tak, aby wszystkie wątpliwości zostały wyjaśnione.

Czerwiec- Lipiec 2022
Szkolenie C1
Szkolenie C1

W dniach 27 czerwca- 1 lipca w Valladolid w Hiszpanii zorganizowano szkolenie C1 dla studentów uczelni wyższych i nauczycieli akademickich. 

Dla studentów ze wszystkich krajów partnerskich, był to bardzo owocny tydzień, wypełniony zdobywaniem nowej wiedzy i umiejętności.

Lipiec 2022- Marzec 2023
IO5- Przewodnik społeczności lokalnej: wprowadzanie programu mentorskiego
IO5- Przewodnik społeczności lokalnej: wprowadzanie programu mentorskiego

Partnerzy opracowali przewodnik, którego zadaniem jest wspieranie podopiecznych, mentorów oraz opiekunow poprzez wprowadzanie wszystkich elementów projektu, zapewnianych usług, ról itd. Partnerzy przeprowdzili takze pilotaże ze wszystkimi trzema grupami docelowymi. Materiały i produkty projektu będą zmodyfikowane w oparciu o wyniki pilotaży.

Luty 2023
TPM4
TPM4

23 lutego 2023 partnerzy spotkali się osobiście po raz ostatni, aby przedyskutować pozostałe zadania do zrealizowania przed końcem projektu. Partnerzy zaprezentowali rezultaty przeprowadzonych pilotaży oraz przedyskutowali kwestie procedury akredytacyjnej kursu szkoleniowego.

Luty 2023
Konferencja finalna
Konferencja finalna

24 lutego 2023 na Uniwersytecie UCLan na Cyprze partnerzy zorganizowali konferencję finalną projektu. Studenci uczelni wyższych i nauczyciele akademiccy poznali szczegóły projektu, jego cele i rezultaty, a także wzięli udział w dyskusji panelowej, której tematem była istota mentoringu.

Marzec 2023
Koniec projektu
Koniec projektu

Niestety, projekt MENTORme zakończył się. Partnerzy ukończyli wszystkie zadania i stworzyli najlepsze możliwe rezultaty. Wszystkie produkty i rezultaty projektu są dostępne za darmo dla wszystkich zainteresowanych mentoringiem i aktywnością obywatelską. Wielkie podziękowania dla partnerów i wszystkich osób zaangażowanych w projekt za ich pracę przez dwa i pół roku.

KONTAKT

W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT MAILOWY

Koordynator

Społeczna Akademia Nauk (University of Social Sciences)