Accreditation, Certification and Quality Assurance Institute - ACQUIN

The Accreditation, Certification and Quality Assurance Institute ACQUIN jest zarejestrowanym stowarzyszeniem o statusie non-profit. Jego 160 członków to instytucje szkolnictwa wyższego, stowarzyszenia zawodowe i przedsiębiorstwa. Instytut działa na podstawie licencji Niemieckiej Rady Akredytacyjnej i jest tym samym uprawniony do przyznawania znaku jakości programom studiów (szkolnictwo wyższe, kształcenie ustawiczne), które pomyślnie przeszły akredytację.

Głównym zadaniem ACQUIN jest promowanie jakości programów studiów we wszystkich dyscyplinach w celu zapewnienia najwyższej jakości, stworzenia przejrzystości rynku, zwiększenia atrakcyjności uczelni wyższych/kształcenia zawodowego dla studentów zagranicznych oraz promowania porównywalności stopni akademickich w Niemczech i za granicą. Instytut uczestniczy w wielu współfinansowanych projektach, w tym w budowaniu potencjału, reformach polityki, partnerstwach strategicznych i sojuszach na rzecz umiejętności sektorowych.

Na poziomie europejskim ACQUIN jest zarejestrowany w Europejskim Rejestrze Zapewnienia Jakości (EQAR), jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Zapewnienia Jakości (ENQA), jak również wielu innych profesjonalnych stowarzyszeń i sieci (CEENQA - Central and Eastern European Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education, EUA - European University Association, INQAAHE - International Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education).

Strona internetowa

Zarządzający

Dr. Alexander Rudolph

rudolph@acquin.org

 

Osoba kontaktowa

Giorina Maratsi

maratsi@acquin.org