Cele i kontekst projektu

Cele

Projekt MENTORme ma na celu wzmocnienie interakcji instytucji szkolnictwa wyższego ze społeczeństwem poprzez wspieranie studentów uczelni wyższych w ich zaangażowaniu obywatelskim dzięki skutecznym praktykom doradztwa i motywacji oraz poprzez podnoszenie świadomości kulturowej i promowanie akceptacji różnorodności wśród nich.
Głównym celem projektu będzie opracowanie narzędzia internetowego w celu nawiązania relacji mentorskich pomiędzy studentami - którzy będą mentorami, profesorami - którzy będą pełnić rolę opiekunów oraz osobami z mniejszymi szansami - które będą otrzymywać mentoring jako podopieczni.

Kontekst

Zgodnie z odnowioną agendą UE na rzecz szkolnictwa wyższego z 2017 r. instytucje szkolnictwa wyższego muszą być "bardziej integracyjne, a nie tylko posiadać wieże z kości słoniowej". UE koncentruje się na związku między szkolnictwem wyższym a ich społecznościami poprzez wprowadzenie koncepcji "uniwersytetu obywatelskiego". Koncepcja ta ma na celu dostarczenie teoretycznego modelu dla społecznie odpowiedzialnych instytucji, a jednocześnie umożliwienie studentom rozwoju w zakresie ich kompetencji społecznych i obywatelskich. Poprzez przełamanie murów pomiędzy instytucjami szkolnictwa wyższego a resztą społeczeństwa, studenci staną się aktywnymi obywatelami, ponieważ będą skutecznie angażować się w działania innych, a także wykażą solidarność i zainteresowanie rozwiązywaniem problemów dotyczących ich społeczności.