Szkolenie C1

Szkolenie C1

Szkolenie C1

Data: 27 czerwca – 1 lipca 2022

W dniach 27 czerwca- 1 lipca w Valladolid w Hiszpanii zorganizowano szkolenie C1 dla studentów uczelni wyższych i nauczycieli akademickich.

Dla uczestników ze wszystkich krajów partnerskich (Cypru, Grecji, Niemiec,Polski i Hiszpanii) był to bardzo owocny tydzień, wypełniony zdobywaniem nowej wiedzy i umiejętności. Studenci zapozali się z założeniami projektu i jego narzędziami (platformą i aplikacją mobilną), a także poszerzyli swoją wiedzę o kulturze, aktywności obywatelskiej i wielu innych tematach.

Spotkanie wirtualne

Spotkanie wirtualne

Data: 14 lipca 2022

Partnerzy odbyli ostatnie przed wakacjami spotkanie, podczas którego wyrazili swoje zadowolenie z odbytego kilka tygodni wcześniej szkolenia C1 oraz omówili dalsze kroki związane z IO5.

Spotkanie wirtualne

Spotkanie wirtualne

Data: 9 września 2022

Partners had their first meeting after the summer holidays and discussed in detail IO5 steps and plan. They brainstormed on some doubts and issues but they found an agreement and proceeded with setting feasible deadlines.

Spotkanie wirtualne

Spotkanie wirtualne

Data: 20 października 2022

Na tym spotkaniu partnerzy przedstawili działania, które wykonali w ostatnich tygodniach i omówili nadchodzące zadania. Upowszechnianie rezultatów projektu i zapewnienie jakości były również częścią dyskusji, podczas której przedstawiono krótkie aktualizacje.

Spotkanie wirtualne

Spotkanie wirtualne

Data: 21 listopada 2022

Partnerzy kontynuowali rozmowy dotyczące IO5, skupiając się głównie na pilotażowych sesjach szkoleniowych (dla pracowników akademickich uczelni, studentów uczelni i podopiecznych). Nowym elementem dyskusji była również organizacja spotkania finałowego na Cyprze, pod koniec lutego 2023 roku.

Spotkanie wirtualne

Spotkanie wirtualne

Data: 16 grudnia 2022

Partnerzy odbyli ostatnie spotkanie online w 2022 roku, w którym każdy z partnerów przedstawił swoje postępy w zakresie organizacji szkoleń pilotażowych na poziomie krajowym oraz wyjaśnił pytania lub wątpliwości w odniesieniu do spotkania końcowego na Cyprze. Zbliżają się ostatnie trzy miesiące projektu, a partnerzy są zmotywowani do jak najlepszej pracy!

Spotkanie wirtualne

Spotkanie wirtualne

Data: 13 stycznia 2023

Nowy rok, nowe zadania! Partnerzy odbyli spotkanie online, na którym omówili organizację pilotażowych sesji szkoleniowych na poziomie krajowym oraz dzień informacyjny, który należało zorganizować. Ponadto wyjaśniono ostatnie pytania i wątpliwości dotyczące spotkania końcowego i konferencji na Cyprze, która odbędzie się w następnym miesiącu.