Emphasys Centre

Centrum Emphasys, założone w 1998 r., prowadzi Centrum Edukacji ICT i VET zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji, Kultury, Sportu i Młodzieży Cypru, a także Centrum Badań UE. Zatrudnia wszechstronny zespół, w skład którego wchodzą specjaliści w dziedzinie ICT, psychologii, socjologii, edukacji, prawa, ekonomii, biznesu, praw człowieka, architektury i projektowania graficznego.

Emphasys został podzielony na 4 wydziały. Wydział Edukacji obejmuje walidowane i akredytowane kursy IT, takie jak GCE A' Level Computer Science dla studentów lub European Computer Driving License (ECDL) dla profesjonalistów, zapewniając jednocześnie usługi doradztwa zawodowego.

Wydział Szkoleń ICT obejmuje w pełni wyposażoną jednostkę nauczania STEAM oraz jednostkę szkoleniową UE, skupiającą się na dostarczaniu kursów mobilności edukacyjnej Erasmus+ KA1 dla specjalistów i obywateli UE. Emphasys oferuje swoje usługi dla zróżnicowanego grona organizacji publicznych i prywatnych, jak również dla osób indywidualnych w każdym wieku i z różnych środowisk.

Pracownia STEAM jest w pełni wyposażona w zaawansowane technologicznie narzędzia w celu zaoferowania młodym ludziom kursów opartych na projektach, łączących robotykę, projektowanie i drukowanie 3D przy użyciu drukarki 3D Craftbot+ oraz kodowanie poprzez projektowanie gier wideo, przy użyciu najnowocześniejszych zestawów słuchawkowych wirtualnej rzeczywistości, takich jak Oculus Rift S, prowadzonych przez certyfikowanych instruktorów 'Lego Education Trainer'. Większość kursów podąża za podejściem 4C Lego Education: "Connect - Construct - Contemplate - Continue", gdzie uczniom przedstawiane jest otwarte wyzwanie, które stawia ich w pozycji poszukującego rozwiązania.

Wydział Badań Naukowych współpracuje z kilkoma organizacjami nad projektami UE w ramach różnych funduszy (np. Erasmus, AMIF, Justice) w dziedzinie edukacji i szkoleń, zapewniając jednocześnie szkołom i organizacjom pozarządowym wsparcie w zakresie zarządzania projektami UE. Na przestrzeni lat udało się zbudować silną lokalną i międzynarodową sieć, która jest wykorzystywana do promowania projektów i inicjatyw UE.

Wydział Rozwoju Oprogramowania jest zaangażowany w projektowanie, rozwój, testowanie pilotażowe i ewaluację różnych narzędzi e-learningowych, platform, stron internetowych, aplikacji i portali oceny, w oparciu o potrzeby różnych projektów realizowanych przez organizację.

Emphasys jest członkiem European Digital Learning Network (DLEARN) wraz z 25 innymi organizacjami z Europy, których celem jest promowanie cyfrowej agendy Europy, a także częścią grupy konsultingowej dla Cyfrowej Agendy Cypru.

Strona internetowa

Zarządzający

Athos Charalambides, Dyrektor

info@emphasyscentre.com

Osoba kontaktowa

Athos Charalambides, Dyrektor

info@emphasyscentre.com