WYDARZENIA

Cypr

Konferencja finalna

Miejsce: Larnaka, Cypr

Data: 24 lutego 2023

24 lutego 2023 roku cypryjscy partnerzy zorganizowali konferencję końcową projektu na Uniwersytecie UCLan na Cyprze z udziałem wszystkich partnerów. Podczas tego wydarzenia poinformowano głównie studentów uczelni wyższych i pracowników akademickich o projekcie, jego celach i rezultatach. Zorganizowano również debatę, aby pomóc studentom uczelni wyższych i pracownikom akademickim w refleksji nad znaczeniem mentoringu.

Hiszpania

Wydarzenie upowszechniające projektu MENTORme (Promowanie obywatelskiego zaangażowania instytucji szkolnictwa wyższego w ramach społeczeństwa na rzecz osób potrzebujących (Hiszpania)

Miejsce: Wydział Edukacji i Pracy Społecznej (Uniwersytet w Valladolid), Hiszpania.

Data: 27.02.2023

Wydarzenie upowszechniające odbyło się 27 lutego w Auli Wydziału Edukacji i Pracy Socjalnej. W wydarzeniu wzięło udział ponad 30 osób, a większość słuchaczy stanowili studenci i wykładowcy poznający procesy mentoringowe w ramach Uczelni. Część z nich była zainteresowana i zapisała się na szkolenie dla studentów w ramach projektu. W związku z zainteresowaniem części uczestników zapisaniem się na szkolenie dla studentów, pokazaliśmy im stworzoną przez nas platformę do prowadzenia szkoleń. Dodatkową wartością był udział w dobrej praktyce uniwersyteckiej wypracowanej na Uniwersytecie w A Coruña. Mentoring ten polega na tym, że studenci III i IV roku wspierają studentów I i II roku. To doświadczenie zostało bardzo docenione przez uczestników, ponieważ było praktycznym zastosowaniem tego, co rozwijaliśmy w projekcie.

Polska

Wydarzenie upowszechniające projektu MENTORme (Promowanie obywatelskiego zaangażowania instytucji szkolnictwa wyższego w ramach społeczeństwa na rzecz osób potrzebujących (Polska)

Miejsce: Społeczna Akademia Nauk w Warszawie, Polska

Data: 05 Lutego2023

5 lutego 2023 roku w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie odbyło się wydarzenie upowszechniające projektu MENTORme. Spotkanie zgromadziło 50 studentów i wykładowców z wydziałów pedagogiki i psychologii. Na początku przedstawiono ogólne założenia i cele projektu oraz międzynarodowe konsorcjum partnerów. Następnie omówiono role i obowiązki trzech grup uczestników projektu - mentorów (studentów), superwizorów (wykładowców) oraz podopiecznych (osób z mniejszymi szansami). Wykładowca zaprezentował również platformę, aplikację mobilną, próbkę materiałów szkoleniowych oraz dodatkowe materiały, w tym przewodnik MENTORme.

Grecja

Wydarzenie upowszechniające projektu MENTORme (Promowanie obywatelskiego zaangażowania instytucji szkolnictwa wyższego w ramach społeczeństwa na rzecz osób potrzebujących (Grecja)

Miejsce: Saloniki,Grecja

Data: 07.03.2023

Ostatnie działanie (wydarzenie upowszechniające) odbyło się 7 marca w sali konferencyjnej hotelu Egnatia Palace, w Salonikach. Uczestniczyło w nim 20 osób, w większości studentów z Uniwersytetu Arystotelesa i Uniwersytetu Macedonii, zainteresowanych poznaniem projektu MENTORme, mentoringu w ogóle oraz możliwości programu Erasmus+.

Polska

Wydarzenie upowszechniające projektu MENTORme (Promowanie obywatelskiego zaangażowania instytucji szkolnictwa wyższego w ramach społeczeństwa na rzecz osób potrzebujących (Polska)

Miejsce: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Polska

Data: 25.03.2023

Konferencja upowszechniająca, która odbyła się na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi w dniu 25 marca 2023 r. zgromadziła 20 uczestników, głównie studentów zainteresowanych programem MENTORme oraz kilku wykładowców. Podczas wydarzenia uczestnicy konferencji mieli możliwość zapoznania się z celami i rezultatami projektu. Mogli również pogłębić znajomość specyfiki programów Erasmus+ i współpracy partnerskiej. Omówione zostały trzy główne grupy uczestników projektu - mentorzy (studenci), tutorzy (wykładowcy) oraz podopieczni (osoby z mniejszymi szansami). Prelegent zaprezentował kilka praktycznych ćwiczeń związanych ze znaczeniem kompetencji kluczowych. Zorganizowaliśmy również panel dyskusyjny i sesję pytań i odpowiedzi. Uczestnicy konferencji otrzymali formularz ewaluacyjny w postaci kodu QR.