Pierwsze spotkanie partnerskie

Pierwsze spotkanie projektowe

SPOTKANIE INAUGURACYJNE

Data: 14 grudnia 2020 r.

Spotkanie wirtualne

Pierwsze spotkanie projektu Erasmus+ MENTORme zostało zorganizowane wirtualnie ze względu na ograniczenia w podróżowaniu związane z pandemią COVID-19.

Podczas spotkania partnerzy przedstawili organizacje uczestniczące w projekcie oraz zaprezentowali swoje poglądy na temat celów i założeń projektu. Wywiązała się owocna dyskusja na temat następnych kroków i terminów, a wszyscy podzielili się cennymi uwagami i wyjaśnieniami dotyczącymi ewentualnych wątpliwości i problemów, a następnie uzgodnili wspólny sposób postępowania, procedury i plany działań.

Spotkanie wirtualne

Spotkanie wirtualne

Data: 3 marca 2021

Głównym tematem tego wirtualnego spotkania było ukończenie dwóch głównych zadań, raportów krajowych i ich wzajemnej oceny przez partnerów. Partnerzy opisali obecną sytuację osób z mniejszymi szansami w swoich krajach, a następnie byli odpowiedzialni za przeczytanie pozostałych raportów krajowych i dostarczenie swoich komentarzy i opinii. Podczas spotkania, partnerzy podzielili się swoimi głównymi uwagami dotyczącymi zarówno ich krajowych raportów, jak i pozostałych. Wszyscy opisali to zadanie jako otwierające oczy i pomocne nie tylko dla tego projektu, ale także dla innych, jak również dla lepszego zrozumienia sytuacji tych ludzi w innych krajach europejskich.

Spotkanie wirtualne

Spotkanie wirtualne

Data: 27 kwietnia 2021

Podczas spotkania partnerzy omówili postęp prac nad realizacją projektu i przedstawili swój punkt widzenia odnośnie podręcznika MENTORme. Jak zaplanowano, partnerzy przedyskutowali także kwestie związane z upowszechnianiem projektu oraz zapewnieniem jakości. Decyzje o kolejnych krokach zostały podjęte w oparciu o terminy i zadania.

Spotkanie wirtualne

Spotkanie wirtualne

Data: 23 czerwca 2021

23 czerwca partnerzy projektu MENTORme odbyli kolejne spotkanie online, na którym przedyskutowali postęp prac nad pierwszym rezultatem intelektualnym i zaplanowali zadania na najbliższe tygodnie. Zaprezentowano także plan działania dla rezultatu drugiego, kwestie upowszechniania i zarządzania projektem.

Spotkanie wirtualne

Spotkanie wirtualne

Data: 10 września 2021

Podczas spotkania online partnerzy podsumowali postęp prac nad rezultatem 2 i 3. Omówili proces opracowania ram kompetencyjnych dla studentów uczelni wyższych. Partnerzy mieli takze okazję zapoznać się ze szkicem aplikacji mobilnej.