CZWARTE SPOTKANIE PARTNERSKIE

CZWARTE SPOTKANIE PARTNERSKIE

CZWARTE SPOTKANIE PARTNERSKIE

Data: 23 luty 2023

Ostatnie ponadnarodowe spotkanie projektu MENTORme zostało zorganizowane 23 lutego 2023. w Nikozji na Cyprze. Spotkanie było dobrze zorganizowane, a wszyscy partnerzy podzielili się swoimi aktualizacjami dotyczącymi oczekujących zadań, którymi była organizacja testów pilotażowych z pracownikami akademickimi, mentorami i podopiecznymi. Niektóre kwestie zostały wyjaśnione w związku z konferencją końcową następnego dnia, ale nie pojawiły się żadne istotne kwestie. Datę ostatniego spotkania online projektu wyznaczono na marzec i wszyscy partnerzy wyrazili zadowolenie z pracy i współpracy w ramach tego projektu.

Spotkanie wirtualne

Spotkanie wirtualne

Data: 22 marca 2023

To było ostatnie spotkanie online w ramach projektu! Partnerzy omówili ostatnie kwestie przed zakończeniem projektu (związane z IO5) oraz ustalili ostatnie terminy i zadania. Przedstawili również swoje postępy w zakresie pilotażowych sesji szkoleniowych i ich raportowania, a także wydarzeń upowszechniających. Na koniec wyrazili wdzięczność i zadowolenie z projektu oraz współpracy konsorcjum i wyrazili chęć ponownej współpracy już wkrótce!