FUNDACJA “STREFA INSPIRACJI I ROZWOJU”

Jesteśmy organizacją non-profit założoną w 2018 roku. Głównym celem Fundacji jest szeroko rozumiana edukacja społeczna, kulturalna i artystyczna dzieci, młodzieży, studentów i dorosłych, głównie w sferze pozaformalnej. Działamy na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Instytut tworzy międzynarodowe wielostronne konsorcja, dzięki którym pogłębia spójność Europy i promuje obywatelstwo proeuropejskie.
Jesteśmy organizacją non-profit, która powstała w 2018 roku. Głównym celem Fundacji jest szeroko pojęta edukacja społeczna, kulturalna i artystyczna dzieci, młodzieży, studentów i dorosłych, głównie w sferze pozaformalnej. Działamy na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Instytut tworzy międzynarodowe wielostronne konsorcja, dzięki którym pogłębia spójność Europy i promuje proeuropejskie postawy obywatelskie.Dążymy również do podnoszenia wszelkich inicjatyw edukacyjnych związanych z prawami człowieka, tolerancją i równością.
Adresatami naszych działań są zarówno dzieci w wieku przedszkolnym, jak i wczesnoszkolnym, młodzież, studenci, dorośli oraz seniorzy. Organizujemy wiele akcji społecznych dla osób w każdym wieku.
Poprzez nasze projekty, adresowane szczególnie do młodzieży w wieku formacyjnym, ale także do osób dorosłych poprzez kształcenie ustawiczne, chcemy dostarczać nowych rozwiązań w różnych dziedzinach życia społecznego, zwłaszcza w celu ochrony praw i wolności człowieka oraz sprawienia, aby każdy obywatel był traktowany jednakowo bez względu na przynależność ich religię, przekonania i pochodzenie lub historię. "Poprzez nasze projekty, adresowane przede wszystkim do młodzieży w wieku dojrzewania, ale także do osób dorosłych w ramach kształcenia ustawicznego, chcemy dostarczać nowych rozwiązań w różnych dziedzinach życia społecznego, zwłaszcza w zakresie ochrony praw i wolności człowieka oraz równego traktowania każdego obywatela bez względu na jego wyznanie, przekonania, pochodzenie czy historię. Chcemy także zaszczepić w nich pewne uniwersalne wartości, nauczyć przedsiębiorczości i wyposażyć w przekrojowe umiejętności lub zdolności i postawy przydatne w życiu, takie jak: aktywność obywatelska, kreatywność, wyobraźnia, krytyczne myślenie, inicjatywność, praca zespołowa, samodzielność, rozwiązywanie problemów, porozumiewanie się w językach obcych, stanowczość itp. Współpracujemy z różnymi instytucjami i organizujemy wiele publicznych prezentacji, debat i konferencji ukierunkowanych na przedsiębiorczość i postawy obywatelskie w odniesieniu do obywateli UE."
Skupiamy się na podnoszeniu świadomości kulturowej i akceptacji różnorodności. Wspieramy dialog publiczny oraz promujemy zaangażowanie obywatelskie i aktywność obywatelską.

Zarządzający

Adam Kamiński, Prezes

akaminski1979@gmail.com

+48 662182891

Osoba kontaktowa

Magdalena Senator

strefainspiracjiirozwoju@gmail.com 

+48 737 950 659