PROJEKT ERASMUS + NA RZECZ

PROMOTING SOCIAL INCLUSION PEOPLE WITH FEWER OPPORTUNITIES DEVELOPMENT OF MENTORSHIP

MentorME: PROMOTING SOCIAL INCLUSION OF PEOPLE WITH FEWER
OPPORTUNITIES THROUGH THE DEVELOPMENT OF MENTORSHIP
PROGRAMME FOR HES STUDENTS

CELE PROJEKTU

Nawiązanie silnych relacji mentorskich pomiędzy studentami uniwersytetu a grupami osób znajdujących się w trudnej sytuacji.

GRUPA DOCELOWA

Bezpośrednia grupa docelowa:
Studenci szkół wyższych
Pośrednie grupy docelowe:
Nauczyciele akademiccy szkół wyższych
Osoby z mniejszymi szansami

CZAS TRWANIA PROJEKTU

28 miesięcy
01.12.2020 - 31.03.2023

PARTNERZY PROJEKTU

Koordynator - Społeczna Akademia Nauk
Emphasys Centre
Fundacja “Strefa Inspiracji I Rozwoju”
University of Valladolid
University of Central Lancashire – Cyprus
Active Citizens of Mediterranean
Accreditation, Certification and Quality Assurance Institute - ACQUIN

HARMONOGRAM PROJEKTU

Grudzień 2020
TPM1
Pierwsze spotkanie międzynarodowe.

Ze względu na pandemię i ograniczenia w podróżowaniu, spotkanie inauguracyjne projektu MENTORme odbyło się wirtualnie 14 grudnia 2020 roku. Wszyscy partnerzy wzięli w nim udział i zaprezentowali swoje organizacje, podzielili się swoimi poglądami na temat głównych działań, procedur, jak również rezultatów oraz omówili kolejne kroki i terminy. Główny nacisk został nałożony na IO1: Podręcznik MENTORme, który jest początkiem bardzo obiecującego projektu.

Styczeń 2020 - Maj 2021
IO1- podręcznik MENTORme
IO1- podręcznik MENTORme

Po zakończeniu TPM1, konsorcjum rozpoczęło intensywną pracę nad działaniami w ramach pierwszego Rezultatu Intelektualnego. Po dostarczeniu informacji zwrotnej na temat szablonu dotyczącego zbierania dobrych praktyk na poziomie krajowym, partnerzy pracują teraz nad wypełnieniem tego szablonu najlepszymi przykładami, jakie mogą znaleźć. Po znalezieniu dobrych praktyk, zostaną opracowane krajowe i porównawcze raporty w celu pokazania aktualnej sytuacji i potrzeb w każdym kraju partnerskim. Następnym działaniem IO1 jest stworzenie Podręcznika MENTORme, w którym wszyscy partnerzy będą pracować razem nad jego rozwojem.

February 2021 - Up Until Now
IO3- MENTORme PLATFORMA INTERNETOWA I APLIKACJA MOBILNA
IO3- MENTORme PLATFORMA INTERNETOWA I APLIKACJA MOBILNA

Partners have also started working on the third intellectual output which concerns the Mobil App and the project’s platform. Partners are only at the beginning, deciding on the design and the structure of both products.

June 2021 – Up Until Now
IO2- Pakiet mentoringu edukacyjnego i akredytacyjnego
IO2- Pakiet mentoringu edukacyjnego i akredytacyjnego

After the completion of IO1, partners have started working on the second intellectual output and they decided the modules for the development of the key competences of the HE students.

KONTAKT

W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT MAILOWY

Koordynator

Społeczna Akademia Nauk (University of Social Sciences)