Rezultat Intelektualny 3 - Platforma internetowa i aplikacja mobilna MENTORme

Opis IO3

Trzeci rezultat jest związany z cyfrowym aspektem projektu. Podczas IO3 zostaną opracowane 4 główne produkty oraz cała e-procedura oferująca wsparcie online dla grup osób szczególnie narażonych. To wsparcie online jest ważnym elementem w dzisiejszych czasach, kiedy pandemia dotknęła życie wszystkich obywateli na całym świecie.
Pierwszym produktem cyfrowym, który zostanie opracowany jest interaktywna platforma projektu. Będzie ona zawierać:

  • Narzędzie do mapowania z dobrymi praktykami każdego kraju partnerskiego znalezionymi podczas IO1.
  • Pakiet edukacyjny opracowany w IO2 (e-Learning).
  • Miejsce, w którym studenci, nauczyciele akademiccy, specjaliści, wolontariusze itp. będą uczestniczyć w wymianie dobrych praktyk, pomysłów, jak również materiałów (e-Społeczność).
  • Biblioteka z dodatkowymi narzędziami i zasobami z opcjami filtrowania w zależności od grupy docelowej i tematu (e-Biblioteka).
  • Open Badges do oceny i walidacji kluczowych kompetencji społecznych i obywatelskich uczniów, aby mogli zostać mentorami (e-TOOL).

Ponadto, interaktywny portal, który będzie wykorzystywany również jako aplikacja mobilna, będzie wspierał wdrażanie, zarządzanie, komunikację i monitorowanie Programu MENTORme, jak również tworzenie sieci wśród zaangażowanych stron. Umożliwi on opiekunom, mentorom i podopiecznym pozostanie w kontakcie.

Pobież alikację mobilną

Apple AppStore: https://apps.apple.com/app/mentorme/id1631526529

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.inspire.mentorme.mentormeapp

Sprawdź portal MENTORme: https://academy.mentorme-programme.eu/

Obejrzyj film o platformie MENTORme: https://www.youtube.com/watch?v=DX75l2Rl1IA