Rezultat Intelektualny 5 - Społeczność MENTORme

Opis IO5

Ostatni rezultat intelektualny dotyczy tworzenia Społeczności MENTORme, innymi słowy, niezbędnych synergii, które zostaną ustanowione z instytucjami, organizacjami, mediami/prasą, przedsiębiorstwami itp. w celu zapewnienia eksploatacji i trwałości projektu. Pierwszym produktem IO5 jest Przewodnik mający na celu wsparcie podopiecznych, mentorów i opiekunów, mający na celu wprowadzenie wszystkich elementów projektu, świadczonych usług, ich ról, itp. Ten rezultat intelektualny będzie kontynuowany wraz z testowaniem pilotażowym poprzez ustanowienie Społeczności MENTORme i ewaluację projektu.

Przewodnik od A do Z po programie MENTORme

English Version

Greek Version

Polish Version

Spanish Version

German Version

SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW AKADEMICKICH SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Grecja

3 marca 2023 Active Citizens of Mediterranean zorganizowało szkolenie dla wykładowców. W sesji uczestniczyło 5 nauczycieli akademickich, którzy zapoznali się z projektem MENTORme, jego celami i założeniami, aby wykorzystać tę wiedzę na swoich zajęciach.

Cypr

Emphasys Centre i Uniwersytet UCLan Cyprus zorganizowali trzygodzinne wydarzenie (26 stycznia 2023), podczas którego zaprezentowali nauczycielom akademickim projekt MENTORme, jego cele i założenia, narzędzia cyfrowe oraz potencjalny wpływ, jaki projekt może mieć na nich i ich studentów. Ze względu na napięty harmonogram, nauczyciele akademiccy zostali zachęceni do samodzielnego poruszania się po platformie i zgłaszania uwag lub sugestii.

Polska

12 lutego 2023 przeprowadzono sesję szkoleniową dla pracowników akademickich. Wykładowcy Społecznej Akademii Nauk spotkali się z ekspertami projektu MENTORme, aby omówić kluczowe kompetencje w procesie mentoringu. Podzielili się również swoimi doświadczeniami i znaleźli sposoby na wspieranie studentów w rozwijaniu tych kompetencji. Szkolenie zostało przeprowadzone w formie zdalnej.

Hiszpania

Uniwersytet w Valladolid przeprowadził szkolenie online dla pracowników wydziału, którzy wyrazili chęć objęcia opiekomi studentów, którzy są szkoleni jako mentorzy. Osiem osób uczestniczyło w kursie online, który odbył się od 27 lutego do 3 marca 2023 roku. Uczestnicy wyrazili opinię, że kurs ten jest bardzo dobrą okazją do szkolenia studentów.

MODUŁOWY KURS MENTORSKI DLA STUDENTÓW

Grecja

6 marca Active Citizens of Mediterranean zorganizowało szkolenie dla studentów psychologii, pedagogiki i ekonomii. Uczestnicy mieli okazję podnieść swoje osobiste umiejętności i zdobyć większą wiedzę na temat mentoringu.

Cypr

Emphasys Centre i Uniwersytet UCLan Cyprus zorganizowali 8 lutego 2023 wydarzenie, podczas którego zaprezentowali studentom szkół wyższych projekt MENTORme, jego cele, narzędzia cyfrowe oraz potencjalny wpływ, jaki projekt może mieć na nich. Każda z kompetencji, które mają być rozwijane, aby stali się odpowiednimi mentorami, była zaprezentowana poprzez różne działania i dyskusje z aktywnym udziałem wszystkich studentów.

Polska

Modułowy kurs mentoringu dla studentów w Polsce został przeprowadzony w dniach 5 i 18 lutego wspólnie przez SAN i SIR. Kurs został zorganizowany w formie warsztatów dla studentów psychologii i pedagogiki. Uczestnicy mieli okazję nie tylko poznać bliżej projekt, platformę e-learningową i samą ideę mentoringu, ale także podnieść swoje umiejętności w zakresie czterech kompetencji kluczowych.

Hiszpania

10 studentów Uniwersytetu w Valladolid uczestniczyło w treningu mentorskim online, który został zorganizowany 10 marca 2023. Zdalna forma wydarzenia pozwoliła na uczestnictwo także studentom z innych miast. Uczestnicy byli bardzo zadowoleni ze szkolenia.

SPOTKANIE DLA PODOPIECZNYCH

 

Grecja

Active Citizens of Mediterranean 5 marca 2023 zorganizowało dzień informacyjny dla osób z mniejszymi szansami. Podczas spotkania zaprezentowano projekt MENTORme, jego narzędzia, cele i rezultaty. Wszyscy uczestnicy dostali przesłanie, że każdy może pomóc innym ludziom w potrzebie.

Cypr

9 lutego 2023 Emphasys Centre i Universytet UCLan Cyprus zorganizowały dwugodzinne wydarzenie, podczas którego zaprezentowany został projekt MENTORme, jego cele i założenia, narzędzia cyfrowe oraz potencjalny wpływ, jaki projekt może mieć na podopiecznych i ich życie.

Polska

17 marca Społeczna Akademia Nauk i Strefa Inspiracji i Rozwoju przeprowadziły wspólnie spotkanie online dla potencjalnych podopiecznych projektu MENTORme. Podczas spotkania uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się więcej o projekcie, a takze zapoznać się z platformą e-learningową, aplikacją moibilną i założneniami idei mentoringu.

Hiszpania

24 marca 2023 10 młodych ludzi pochodzenia romskiego wzięło udział w sesji informacyjnej na temat projektu MENTORme. Chętnie dowiedzieli się, czym zajmuje się uniwersytet oprócz nauczania i jakie mają możliwości uczestniczenia, a nawet zostania mentorem w tym projekcie. Uświadomili sobie, że sami mogą pomóc innym ludziom.

Evaluation Reports:

IO5. A4 – Evaluation report_ENG_COVER

IO5. A4 – Evaluation report_DE_COVER

IO5. A4 – Evaluation report_GR_COVER

IO5. A4 – Evaluation report_PL_COVER

IO5. A4 – Evaluation report_ES_COVER

EWALUACJA PROGRAMU MENTORme STRATEGIA ZWIĘKSZANIA SKALI I TRWAŁOŚCI

MENTORme S&E Strategy_final-okl