DRUGIE SPOTKANIE PARTNERSKIE

DRUGIE SPOTKANIE PARTNERSKIE

DRUGIE SPOTKANIE PARTNERSKIE

Data: 11-12 listopada 2021

Partnerzy mieli okazję spotkać się osobiście po raz pierwszy na drugim spotkaniu projektowym w Tesalonikach. Wszystkim udzieliła się radość i podekscytowanie, spowodowane możliwością osobistego spotkania. Partnerzy przedyskutowali bieżące zadania i zaplanowali kolejne kroki realizacji materiałów dukacyjnych, które wkrótce zostaną opracowane.

Spotkanie wirtualne

Spotkanie wirtualne

Data: 17 grudnia 2021

Podczas tego spotkania partnerzy podsumowali dotychczasowe prace nad projektem. Omówili zadania, które są w trakcie realizacji oraz propozycję przyszłych działań. Wśród nich jest stworzenie szkolenia mającego na celu podniesienie kompetencji obywatelskich i społecznych studentów szkół wyższych.

Spotkanie wirtualne

Spotkanie wirtualne

Data: 25 stycznia 2022

Pierwsze spotkanie w tym roku zostało zorganizowane w ostatnim tygodniu stycznia. Partnerzy rozmawiali głównie o zrealizowanych zadaniach oraz o sprawach otwartych, które pozostały do zrealizowania po świętach.

Spotkanie wirtualne

Spotkanie wirtualne

Data: 3 marca 2022

Odbyło się kolejne spotkanie online zespołu projektu MENTORme. Podczas tego spotkania partnerzy mieli okazję dokonać przeglądu dotychczasowych prac oraz porozmawiać o kolejnych krokach, które będą realizowane. Skupili się głównie na rezultacie 2 - Pakiet mentorski dotyczący edukacji i akredytacji: moduł zaangażowania obywatelskiego dla pracowników naukowych i studentów uczelni wyższych oraz IO3 - MENTORme portal w chmurze i aplikacja mobilna: narzędzie do rekrutacji, monitorowania i zarządzania. Spotkanie zakończyło się określeniem kolejnych kroków i działań.

Spotkanie wirtualne

Spotkanie wirtualne

Data: 29 kwietnia 2022

Podczas tego spotkania partnerzy omówili ostatni etap realizacji 2 rezultatu intelektualnego, który przygotowuje ich do zbliżającego się szkolenia w Hiszpanii w czerwcu 2022 roku. Partnerzy zapoznali się również z agendą spotkania akredytacyjnego i wszystkimi sprawami z nim związanymi.