Target Groups

Target Groups

Bezpośrednia grupa docelowa:
  • Studenci szkół wyższych
Pośrednie grupy docelowe:
  • Osoby z mniejszymi szansami
  • Osoby z mniejszymi szansami