Grupy docelowe

Grupy docelowe

Bezpośrednia grupa docelowa:
  • Studenci szkół wyższych
Pośrednie grupy docelowe:
  • Nauczyciele akademiccy szkół wyższych
  • Osoby z mniejszymi szansami