TRZECIE SPOTKANIE PARTNERSKIE

TRZECIE SPOTKANIE PARTNERSKIE

TRZECIE SPOTKANIE PARTNERSKIE

Data: 16-17 maja 2022

Partnerzy zorganizowali trzecie spotkanie projektowe w dniach 16-17 maja 2022. Spotkanie odbyło się w formie hybrydowej- część partnerów była obecna osobiście w Bayreuth w Niemczech, a część uczestniczyła zdalnie. Zaprezentowano krótkie podsumowanie, a także omówiono kolejne zadania, tak, aby wszystkie wątpliwości zostały wyjaśnione. Partnerzy porozumieli się co do sposobu kontynuowania prac nad projektem i zakończyli spotkanie ze wspólnym planem działania.

Spotkanie wirtualne

Spotkanie wirtualne

Data: 6 czerwca 2022

Spotkanie to miało na celu przede wszystkim omówienie najważniejszych kwestii związanych ze szkoleniem studentów, które miało odbyć się w Hiszpanii pod koniec tego samego miesiąca.