UNIVERSITY OF VALLADOLID

Universidad de Valladolid (UVA, www.uva.es) jest jednym z najważniejszych ośrodków szkolnictwa wyższego w Hiszpanii. Średnio, każdego roku przyjmuje prawie 24.000 studentów, liczy na ponad 2.600 nauczycieli i prawie 1.000 osób zajmujących się zadaniami administracyjnymi i innymi usługami. Studia prowadzone są w czterech kampusach uniwersyteckich: Valladolid, Palencia, Segovia i Soria. Instytucja oferuje szeroki wybór studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich we wszystkich dziedzinach nauki. W 24 ośrodkach i szkołach technicznych prowadzone są szkolenia i badania w zakresie nauk eksperymentalnych, technologii, nauk o zdrowiu, nauk społecznych i humanistycznych.

Wydział Edukacji i Pracy Socjalnej jednym z tych ośrodków. Wydział ten koncentruje się głównie na wstępnym kształceniu nauczycieli i zapewnia cztery programy studiów licencjackich w dziedzinie nauk społecznych i edukacji, cztery programy studiów magisterskich w dziedzinie edukacji i badań oraz jeden program studiów doktoranckich w dziedzinie badań edukacyjnych. Na Wydziale Pedagogicznym rozwijamy kilka badań i interwencji w zakresie uczenia się przez całe życie i doradztwa zawodowego. Obserwatorium Walidacji Kompetencji Zawodowych (Observal) rozwija linię badań skoncentrowanych na uczeniu się dorosłych i uznawaniu kompetencji osobistych i zawodowych. Inicjatywa ta jest otwarta na udział i współpracę pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi dziedziną uczenia się przez całe życie. Observal jest realizowany w ramach europejskich wytycznych dotyczących walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego.

Strona internetowa

Zarządzający

Oscar Martínez Sacristán

opeuvaoms@fuge.uva.es 

 

Osoba kontaktowa

Luis Carro 

luis.carro@uva.es

Janire Adrián Rojo

janire@observal.es 

+34 983186389